זכויותינו בקולנו
זכויותינו בקולנו

המצע

מערכת האכיפה הפועלת כזרוע של ממשלת ישראל היא החוליה האחרונה בשרשרת, ומשמשת מראה לתחלואי החברה. בידינו לראות תמונה רחבה ולזהות את הכשלים שבדרך.

מפלגת ״זכויותינו בקולנו״ שמה לה למטרה לשפר את מעמדם ותנאי העסקתם (שכר ופנסיה) של אנשיי כוחות הביטחון תוך חיזוק מערכת החוק למילוי יעודה בדרך המיטבית. אכיפה החוק, שמירת הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש של האזרח תוך דאגה לאוכלוסיות מוחלשות וכיבוד זכויות היסוד של האדם, נישאות לפנינו עם האחריות לביטחון הפנים במדינה.

יישום מדיניות כלכלית - חברתית המחזקת את הביטחון הציבורי והאישי של האזרח, מותנה בשיתוף פעולה בין הגופים השונים. מפלגת ״זכויותינו בקולנו״ תפקח על הקצאה יעילה של התקציב, תוך מתן קדימות ליצירת רשת ביטחון רחבה. האחריות להבטחת זכויותיהם של אזרחי המדינה ורווחתם משליכה על עמידותה ועצמתה של החברה בפני אתגרים.

פוליטיקה ריבונית חורגת מצמצום מעורבותו של האזרח להכנסת פתק לקלפי, כשלאחריה הוא נתון למניפולציות שלטוניות ופירושה יכולתו של האזרח להיות פעיל ולקחת אחריות, להשפיע על סדר היום הציבורי, על דרך החינוך של ילדיו ועל עיצוב סדר היום של מפלגתו - להיות מעורב בתהליך קבלת ההחלטות והן באחריות ליישומן.

ציטוט
מפלגת ״זכויותינו בקולנו״ מחזירה לשיח הציבורי את מושג האחריות והבחירה! רק מתוך הכנסת והממשלה נוכל לתרגם את החזון למציאות חיים, ולפעול לקידום מדיניות המחזירה את הריבונות לעם, כנאמנו של הציבור ועבור הציבור.

עמדתנו בנושאים הדחופים לתיקון החברה:

העצמת הביטחון הציבורי והאישי

קראו עוד >>

משטרת ישראל
מניעה ואכיפה

קראו עוד >>

מערכת המשפט
בישראל

קראו עוד >>

שירות בתי הסוהר
כליאה ושיקום

קראו עוד >>

גמלאי צה״ל
 

קראו עוד >>

תיקון לחוק הבריאות הממלכתי

קראו עוד >>

אוכלוסיית הקשישים
והביטוח הסיעודי

קראו עוד >>

אוכלוסיית הנכים
וחוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות

קראו עוד >>

הביטוחים הפרטיים
והרפואה הציבורית

קראו עוד >>

יצירת רשת ביטחון רחבה

קראו עוד >>

רווחה
וביטחון סוציאלי

קראו עוד >>

תחום החינוך
והמלחמה בעוני

קראו עוד >>

ביטחון תעסוקתי
ושוק העבודה

קראו עוד >>

עובדי קבלן
 

קראו עוד >>